IMIDŽA SKOLA

Vairāk informācijas par grupām skatīt tabulā

Sīkāks info: +371 29131362

Nr. P.k. Programma Ilgums Mācību maksa mēnesī Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena
1. Vizāžists 1 gads 140 Eur           10:00-16:00
2. Vizāžists 1 gads 140 Eur 10:00 – 13:00   10:00 – 13:00      
3. Vizāžists 1 gads 140 Eur 18:00 – 21:00   18:00 – 21:00      
4.  Vizuālā tēla stilists 2 gadi 145 Eur   10:00 – 13:00 10:00-17:00
5. Frizieris 1 gads 150 Eur    10:00-18:00
5.

 

Frizieris 1 gads 150 Eur 10:00 – 14:00
17:00 – 21:00 
10:00 – 14:00
17:00 – 21:00
       

6. Vizāžists 8 mēn. 240 Eur  

 

  10:00 – 15:00 10:00 – 15:00  

VALSTS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJAS AKREDITĒTA MĀCĪBU IESTĀDE NR. AI 10620

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2019/2020 m.g.

 1. AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI2021/2022 m.g.
  1. Jāaizpilda pieteikuma anketa.
  2. Jāiesniedz personu apliecinoša dokumenta kopija un jāuzrāda oriģināls (personas apliecība vai pase).
  3. Jāiesniedz izglītības dokumenta kopija un jāuzrāda oriģināls. (Vizāžistiem un frizieriem pamatizglītības dokuments, Vizuālā tēla stilistiem vidējās izglītības dokuments).
  4. Jāuzraksta iesniegums.
  5. Jāiesniedz 4 dokumentu fotogrāfijas (3×4 cm).
  6. Dokumentu noformēšana -15 Eur

2021/2022 m.g. Imidža skola – studija „Unastyle” uzņems:
Vizuālā tēla stilistu programmā – 1 gada programma, mācību maksa 290 Eur mēnesī, 2 gadu programma, mācību maksa 145 Eur mēnesī.
Vizāžistu programmā – mācību ilgums 1 gads, mācību maksa 140 Eur mēnesī
Frizieru programmā – mācību ilgums 1 gads, mācību maksa 150 Eur  mēnesī

Visās programmās notiks kombinētās mācības: attālināti un klātienē

Izglītības izdevumu atmaksas iespējas: Mūsu skola ir akreditētā izglītības iestāde, tapēc izdevumus par akreditētās profesionālās izglītības programmas apmeklēšanu, Jūs varat iesniegt gada ienākumu deklarācijā un pretendēt uz izdevumu atmaksu.

Piedāvājam profesionālās izglītības programmas: