IMIDŽA SKOLA

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2020/2021 m.g.

Dokumentu pieņemšana notiks darba dienās no 2020.gada 1.jūlija līdz 15.jūlijam no 10:00-17:00, Elizabetes iela-65, Rīga

Uzņemšana jaunajam mācibu gadam notiks darba dienās no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020 gada 15. jūlijam
Mācības sāksies 2020. gada septembrī

Nr. P.k. Programma Ilgums Mācību maksa mēnesī Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena
1. Vizāžists 1 gads 140 Eur           10:00-16:00
2. Vizāžists 1 gads 140 Eur 10:00 – 13:00   10:00 – 13:00      
3. Vizāžists 1 gads 140 Eur 18:00 – 21:00   18:00 – 21:00      
4. Vizuālā tēla stilists 2 gadi 145 Eur   14:00 – 17:00  10:00 – 17:00      
5. Vizuālā tēla stilists 2 gadi 145 Eur  18:00 – 21:00 18:00 – 21:00 18:00 – 21:00    
6. Frizieris 1 gads 150 Eur 10:00 – 14:00 10:00 – 14:00        

VALSTS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJAS AKREDITĒTA MĀCĪBU IESTĀDE NR. AI 10620

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2019/2020 m.g.

 1. AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI2020/2021 m.g.
  1. Jāaizpilda pieteikuma anketa.
  2. Jāiesniedz personu apliecinoša dokumenta kopija un jāuzrāda oriģināls (personas apliecība vai pase).
  3. Jāiesniedz izglītības dokumenta kopija un jāuzrāda oriģināls. (Vizāžistiem un frizieriem pamatizglītības dokuments, Vizuālā tēla stilistiem vidējās izglītības dokuments).
  4. Jāuzraksta iesniegums.
  5. Jāiesniedz 4 dokumentu fotogrāfijas (3×4 cm).
  6. Dokumentu noformēšana -15 Eur.2020/2021 m.g. Imidža skola – studija „Unastyle” uzņems:Vizuālā tēla stilistu programmā – mācību maksa  145 Eur mēnesī (māc. ilgums 2 gadi)Vizāžistu programmā – mācību maksa 140 Eur mēnesī (māc.ilgums 1 gads)Frizieru programmā – mācību maksa 150 Eur  mēnesī (māc. ilgums 1 gads)Dokumentu pieņemšana notiks darba dienās no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020 gada 15. jūlijam 10:00-17:00

   Elizabetes ielā – 65 , Rīgā

Piedāvājam profesionālās izglītības programmas: