Aiga Ukstiņa

Pedagogs

„Lai mēs dzīvē būtu veiksmīgi, jēga ir tagadnei, mūsu ticībai saviem spēkiem, laipnai, iejūtīgai un atvērtai attieksmei gan pret sevi, gan pret apkārtējiem.”

Saskarsmes psiholoģija

Izglītība:

Bakalaura grāds psiholoģijā un psihologa asistenta kvalifikācija (LU, 2007 – 2011) maģistra grāds psiholoģijā un klīniskā psihologa kvalifikācija (LU, 2011 – 2013), kognitīvi biheiviorālā psihoterapeita kvalifikācija (CBT institute Prague, Czech Republic, Latvian Assocation, 2013 – 2017).

Vēl daudzi un dažādi kursi, apmācības, kovīzijas un supervīzijas, personīgā psihoterapija – psihologa darbs liek nemitīgi mācīties un attīstīties gan personīgajā, gan profesionālajā jomā.

Darba pieredze:

2007. – 2012. Krīžu un konsultāciju centrs „Skalbes” pieaugušo krīzes tālruņa konsultante

2012. – 2013.gads – personāla atlases speciālista asistente SIA „Maxima Latvija”

2013. – 2014. gads Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Ģimeņu ar bērniem departamenta referente (Bērnu uzticības tālruņa psiholoģe).

sākot no 2013.gada un pašlaik – Krīžu un konsultāciju centrs „Skalbes” psiholoģe, psihoterapeite.

sākot no 2014.gada un pašlaik – „Ģimenes psiholoģijas centra Līna” psiholoģe, psihoterapeite.

Paralēli saistībā ar bērnu audzināšanu un attīstību esmu vadījusi dažādas apmācību grupas vecākiem un pedagogiem. Vadu par dažādām tēmām kā, piemēram, stress, emociju regulācija, komunikācija, nodarbības arī pieaugušajiem. To skaitā vadu sievietēm nodarbību ciklu par pašvērtējumu.

Ikdienas darbā strādāju ar pusaudžiem un pieaugušajiem dažādos ar emocionālām grūtībām saistītos jautājumos, kā, piemēram, bailēm, trauksmi, nomāktību, pašvērtējumu, attiecību sarežģījumiem, kā arī veicu izpētes un sniedzu atzinumus.

Sasniegumi, apbalvojumi: mans vislielākais apbalvojums ir klients, kuram mūsu sadarbības rezultātā ir laimīgāka dzīve vai students, kurš no manām nodarbībām var smelties, ko vērtīgu savai ikdienai.