Ineta Lesīte

Pedagogs

„Skaistums ir dabas harmonija”

Dekoratīvā kosmētika.

Izglītība

LAK Vizāžista amata meistare

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte. Pedagoga profesionālās pilnveides programma „ Pedagoģiskās darbības pamati”. Pedagoga sertifikāts

2.pedagogu  profesionālās darbības kvalitātes pakāpe. ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas  organizācijas apstākļos”.

Darba pieredze

Vizāžists, personālais stilists ar 17 gadu pieredzi darbā ar individuāliem klientiem un TV projektiem

“Stage make-up” konkursa un Baltijas “Asociatīvā tēla” konkursa reglamenta un Starptautiskās žūrijas locekle

Baltijas Imidža Speciālistu Asociācijas /BISA/ pārstāve

Grāmatas „Stila noslēpumi” autore

Eksperte profesijas standarta ”Vizuālā tēla stilists” izstrādei

Eksperte profesijas standarta ”Vizāžists” izstrādei.

Nozares eksperts kvalifikācijas eksāmenu satura un alternatīvu mācību rezultātu novērtēšanas formu vērtēšanai – kvalifikācijas eksāmenu „Frizieris stilists„ un „Vizuālā tēla stilists” satura un to alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formām.