Ludmila Solovjova

Pedagogs

“Māksliniekam savā mākslas darbā jābūt kā Dievam visumā –  visur esošam bet neredzamam”  ( Gustav Flower )

Darbs materiālā, Body-art

Izglītība : Vizuālā tēla stilists
WB Academy – “Costumes with EVA foam” with Alex Hansen
Vizuālā tēla stilists – Imidža skola – studija “Unastyle”
Ventspils Mākslas Skola

Piedalījusies konkursos:
Expo Beauty “Ekstravagantā līgava”
2012g. – “Gadalaiki” – III. vieta
2013g. – “Etnolīgava” – V. vieta
2015g. – “Putns” – III. vieta

Baltic Beauty:

Body-art konkurss „Cita politika”  2016.g. – I. vieta

Starptautiskajā skaistuma festivālā “Невские Берега”
Sanktpēterburgā,
Body-art konkursos :
“Zīda ceļš”  2013g.   II. vieta
“Illūzija”  2014g.   II. vieta
“Skatiens caur laikmetiem” 2014g. I. Vieta

„Pretstati” 2017.g I. vieta

2015 g. Piedalījusies Pasaules Body-art festivālā Austrijā.  ” World
Bodypainting Festival”